تاکید رئیس اتاق بازرگانی ارومیه بر لزوم توسعه دیپلماسی منطقه ای

تاکید رئیس اتاق بازرگانی ارومیه بر لزوم توسعه دیپلماسی منطقه ای

رییس اتاق بازرگانی ارومیه در دیدار فعالان اقتصادی آذربایجان غربی با معاون اول رییس جمهورگفت : لازم توسعه دیپلماسی منطقه ای بصورت مستمر در استانهای مرزی با حمایت از استانداران این استانهای صورت پذیرد تا شاهد تحولات اقتصادی در وضعیت معیشت مردم این مناطق باشیم.