ایمن‌سازی کامل محور سلماس به ارومیه منوط به تامین اعتبار

ایمن‌سازی کامل محور سلماس به ارومیه منوط به تامین اعتبار

باتوجه به فصل تابستان و افزایش میزان تردد در محورهای مواصلاتی آذربایجان‌غربی امروز شاهد افزایش آمار تصادفات هستیم که منجر به فوت تعدادی از هم وطنان شده است بنابراین ایمن سازی محورهای مواصلاتی باید در اولویت امر قرار گرفته و تعللی در این زمینه نباید انجام پذیرد