بهبود فعالیت گمرکات رکن مهم بارور شدن مزیت تجارت بین‌الملل آذربایجان غربی است

بهبود فعالیت گمرکات رکن مهم بارور شدن مزیت تجارت بین‌الملل آذربایجان غربی است

استاندار آذربایجان‌غربی با اشاره به اینکه این استان، ظرفیت بسیار زیادی در حوزه تجارت بین‌الملل دارد و وجود ۹ گمرک موید این ظرفیت است، گفت: برای توسعه فعالیت‌های حوزه گمرک نیاز است زمینه ارتقای لجستیکی، نیروی انسانی و همچنین تفویض اختیارات به استان فراهم شود.

تاکید رئیس اتاق بازرگانی ارومیه بر لزوم توسعه دیپلماسی منطقه ای

تاکید رئیس اتاق بازرگانی ارومیه بر لزوم توسعه دیپلماسی منطقه ای

رییس اتاق بازرگانی ارومیه در دیدار فعالان اقتصادی آذربایجان غربی با معاون اول رییس جمهورگفت : لازم توسعه دیپلماسی منطقه ای بصورت مستمر در استانهای مرزی با حمایت از استانداران این استانهای صورت پذیرد تا شاهد تحولات اقتصادی در وضعیت معیشت مردم این مناطق باشیم.