سردبیر

ترافیک ارومیه؛ گرهی که باز نمی شود

ترافیک ارومیه؛ گرهی که باز نمی شود

امروزه ترافیک یکی از اصلی ترین مشکلات شهر ارومیه به شمار می رود. اما گرهی که این روزها ایجاد شده ریشه در برخی تصمیمات گذشته دارد؛ تصمیمات سرنوشت ساز دوران موسوم به توسعه ارومیه.؛